home KogerKerk De Ontmoeting PG Wormer PG Westzaan PG Wormerveer PG Assendelft PG Krommenie

Voor de juiste locaties,
zie Kerken/Gemeenten


Het doel van dit onafhankelijk platform is om de activiteiten van kerken en gemeenten in de Zaanstreek onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

De informatie die u op deze website kunt vinden, is verkregen van de betreffende kerken en gemeenten. De informatie is dan ook onder voorbehoud, dat wij de juiste (en laatste) informatie hebben ontvangen.

Heeft u nog opmerkingen of goed bedoelde kritiek, laat het ons weten.

Welkom

Welkom bij de activiteiten

Op deze website staan de activiteiten die worden georganiseerd door de samenwerkende kerken de Zaanstreek of specifiek binnen de genoemde gemeente.
De bijeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld, gratis toegankelijk. Wij hopen u vaak te mogen begroeten!

Binnen de kerken is het zomerseizoen gestart. In de praktijk zijn alle speciale activiteiten dan tot rust gekomen. Binnen de gemeenten zijn er nog wel activiteiten, maar daarvoor moet u op de specifieke website van de gemeente zijn. Na het startweekend op 9 en 10 september starten de activiteiten weer.

Vertrouwenspersoon

Veilige Kerk, vertrouwenspersonen gezocht

De Ring van Zaanse PKN-kerken gewerkt aan een gezamenlijk beleid rond het thema "Veilige Kerk". In dat kader is het de bedoeling om gezamenlijk enkele vertrouwenspersonen aan te stellen. De werkgroep Veilige Kerk is nu zover dat kan worden begonnen met het werven van deze vertrouwenspersonen.

vervolg tekst


PKN Zaanstreek is een onafhankelijk platform ter ondersteuning van de activiteiten
door de kerken en gemeenten in de Zaanstreek. Gegeven informatie onder voorbehoud.